Uusia palveluja

Ääniavara perustetiin 10 vuotta sitten musiikin ympärille. Musiikkiterapia on tavoitteellinen, tieteelliseen tutkimukseen perustuva hoito- ja kuntoutusmuoto, joka sopii niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoitoon. Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille lapsista ikäihmisiin ja sitä voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena.

Musiikki toimii terapiana monessa tilanteessa.

Ääniavaran asiakkaita ovat alusta alkaen olleet etenkin lapset ja heidän perheensä. Musiikki toimii heidän kohdallaan kuntoutus- ja hoitomuotona sekä lastenpsykiatrisiin että lastenneurologisiin pulmiin.

Työikäisille kuntoutujille Ääniavara tarjoaa Kelan korvaamana kuntoutuspsykoterapiaa, joka voi olla myös musiikkiterapiaa. Terapiassa edistetään työ- ja opiskelukykyä sekä tuetaan opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä ja työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.
Tällä hetkellä asiakkaissa on enenevässä määrin myös ikäihmisiä, joille terapia toimii kuntouttavana ja toimintakykyä ylläpitävänä. Musiikkiterapia on yksi Käypä hoito -suosituksen mukainen lääkkeetön hoitokeino muistisairauksiin liittyvien käytösoireiden hoidossa.

Musiikkiterapialla voidaan edesauttaa myös sairauksista, kuten aivoinfarktista, toipuvien neurologisia ja kognitiivisia toimintoja, sekä mielialan ja elämänlaadun parantumista. Esimerkiksi aivoinfarktin akuutissa vaiheessa musiikin kuuntelu ehkäisee mm. masentuneisuutta ja sekavuutta.

Neuropsykiatrinen valmennus lisää elämänhallintaa.

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, joka tukee henkilön myönteistä kehittymistä. Sen avulla ylläpidetään ja tuetaan taitoja, joita tarvitaan esimerkiksi arjen- ja elämänhallinnassa, toiminnanohjauksessa, ihmissuhteissa ja itsetunnon kehittymisessä. Taitoja vahvistetaan omaksumalla uusia toimintatapoja. Valmennus toimii kaikissa elämänkaaren eri vaiheissa.

Ääniavaran uusin palvelu on eläinavusteinen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus. Valmentajan työkaverina toimii hevonen/hevoset. Hevosen läsnäolo rauhoitta, auttaa keskittymään ja motivoi valmennukseen.

Työikäisten erilaiset hankaluudet arjessa selviytymisessä, työnhaussa ja työssä pysymisessä voivat aiheutua tunnistamatta jääneistä nepsypiirteistä. Avuksi Joensuun kaupunki on kehittänyt uuden Nepsy-tulkkipalvelun. Ääniavara tuottaa näitä tulkkipalveluita Joensuun kaupungin Luotsi-hankkeelle.

Seuraava luonteva laajennus työkyvyn ja -hyvinvoinnin ylläpitopalvelut

Ääniavaran tavoitteena on kehittyä edelleen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijana, ja suunnitella yhdessä olemassa olevien ja uusien kumppaneiden kanssa ennakoivan tuen palveluita myös yritysten käyttöön. Elinkeinoelämän Keskusliitto on laskenut, että sairauspoissaolopäivä maksaa työnantajalle vähintään 350 €. Mielenterveysongelmien on tiedetty jo pitkään olevan keskeinen ilmiö työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen taustalla.