Kuvataideterapiaa

Tahoksen palveluntarjonnassa uutta

Tahoksen palveluntarjonta on laajentunut ja monipuolistunut.  Entisten, jo tutuksi tulleiden palveluiden, musiikkiterapia, neuropsykiatrisen valmennus, eläinnepsy, vanhempien tukikäynnit ja Nepsytulkki, rinnalle on tullut uutta.

Taideterapian laajentuneet palvelut

Taideterapia on taiteellista itseilmaisua hyödyntävä terapiamuoto, johon ei kuitenkaan liity taiteellisia tavoitteita.  Välineenä voidaan käyttää monia taiteen muotoja kuten musiikkia, tanssia, kirjallisuutta ja kuvataiteita. Taideterapia sopii kaikille ihmisille taidoista riippumatta. Se siis soveltuu terapiamuodoksi myös erityisryhmille, joille kielellinen itseilmaisu on hankalaa.

Käsikirjassa Luovan toiminnan työtavat Huhtinen-Hildén ja Karjalainen (2019,11) mainitsevat, että kokemus itsestä luovana olentona on ihmiselle perustarve. Luovuus voi näkyä elämässämme joustavuutena selvitä eteen tulevista haasteista, kekseliäisyytenä löytää uusia ratkaisuja, kykynä katsoa asioista uudesta näkökulmasta. Leikki, kokeilu ja mielikuvitus rikastuttavat arkea iästä riippumatta. Tarvitsemme luovaa ajattelua sekä kykyä nähdä toisin prosessoidaksemme itseämme ja ajatuksiamme.

Musiikkiterapian rinnalle on tullut kuvataideterapia, joka sopii kaiken ikäisille. Luovan ilmaisun kanavana kuvallinen työskentely rakentaa siltoja tunteisiimme ja toisiimme edistäen hyvinvointiamme. Kuvataideterapian käytetyimpiä muotoja on maalaaminen, mutta asiakkaan ei tarvitse osata piirtää tai maalata taiteellisesti oikein, kiinnostus tekemiseen riittää. Kuvataideterapiassa asiakas tuottaa työn esimerkiksi piirtäen, maalaten, muovaillen, kirjoittaen tai vaikka liimaten ja liisteröiden. Työtä ei tulkita vaan asiakas itse antaa työlleen merkityksen, jakaa tarinaansa.

Kuvataideterapia voimauttaa ja sen avulla esimerkiksi lapsi ja nuori voi mm. tutkia kasvun ja kehityksen myötä muuttuvaa omakuvaa ja itseluottamusta, se voi myös auttaa jäsentämään tunteita ja käsittelemään asioita, joita ei vielä osaa nimetä. Aikuisille menetelmä sopii esimerkiksi elämässä eteen tulevien tilanteiden jäsentämisessä, uusien näkökulmien avaamisessa, itsetutkiskelussa. Ikääntyvän ihmisen kanssa kuvataideterapia voi toimia eheyttävänä ja elämää kokoavana ilon, harmonian ja mielihyvän tuojana.