LYHYTTERAPIAA

Uutena palveluna aloitamme lyhytterapian tarjoamisen. Et tarvitse lähetettä vaan voit varata ajan heti soittamalla 0452041107 tai lähettämällä viestin info@tahos.fi. Lyhytterapeuttina toimii Petra Voutilainen Sairaanhoitaja Yamk Nepsy-valmentaja Kevään ajan lyhyterapiaa tehdään opiskelijatyönä hintaan 40 €/tunti.

”Parempaa elämää itsesi kanssa”

Lyhytterapia on helposti ja nopeasti saavutettava mielenterveyden tukihoito, jonka avulla asiakkaalla on mahdollisuus selkeyttää ajatuksiaan ja saada näkökulmia ja työkaluja elämässä kohdattujen on-gelmien työstämiseen. Lyhytterapian tarkoitus on olla ratkaisukeskeistä ja sen tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään positiivisia toimintatapoja ja ajatuksia elämään sekä vahvistamaan hyvinvointia eri elämäntilanteissa tai se voi toimia alustuksena pidempää kuntoutuspsykoterapiaa varten.

Et tarvitse lähetettä.

Lyhytterapiaan ei tarvitse erillistä lähetettä, vaan ajan voi varata ja terapian voi aloittaa heti. Lyhytte-rapia ei ole kelakorvattava. Kestoltaan lyhytterapia voi olla 1–20 kertaa riippuen asiakkaan tarpeista ja lähtökohdista ja hoidon kesto räätälöidään jokaiselle erikseen. Lyhytterapian tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen terapeuttista keskustelutukea, kasvattaa itseymmärrystä ja ymmärrystä omia toimintatapoja kohtaan, auttamaan tunteiden säätelyssä ja vahvistaa omia voimavaroja. Lyhyt-terapia voi toimia ennaltaehkäisevänä hoitona masennuksen ja ahdistuksen hoidossa tai auttaa stressinhallinnassa ja vaikealta tuntuvissa elämän ongelmatilanteissa. Hoidossa keskitytään enemmän menneisyyden sijaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ja se voi keskittyä asiakkaan tarpei-den mukaisesti yhteen tai useampaan yksittäiseen ongelmaan tai aiheeseen.

Lyhytterapia voi auttaa ja tuoda helpotusta esimerkiksi seuraavissa asioissa:
– Stressi ja uniongelmat
– Ahdistus ja hankalat tunteet
– Ihmissuhdeongelmat, esimerkiksi erosta selviäminen
– Masennusoireet
– Perheessä kohdatut ongelmat ja haasteet, esimerkiksi vanhemmuuteen liittyen
– Omien vahvuuksien ja pystyvyyden vahvistaminen