Työhyvinvointi

TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

Kaikki palvelut

VOIMAKEHÄ® -konsepti

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti, työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön.

Työnohjaus

Kuunnellaan, puhutaan ja kuullaan. Työnohjaus auttaa jaksamaan ja tukee työhyvinvointia. Työnohjaus on matalan kynnyksen paikka omaan työrooliin, työhön ja siihen liittyvien asioiden ja ilmiöiden jakamiseen ja yhteiseen pohdintaan.

TAHOS

Työhyvinvoinnin tärkeys

Työhyvinvointi lisää motivaatiota ja tuottavuutta. Tahoksen tavoitteena on kehittyä edelleen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijana ja suunnitella yhdessä olemassa olevien ja uusien kumppaneiden kanssa ennakoivan tuen palveluita myös yritysten käyttöön. 

VOIMAKEHÄ® -konsepti

Lisää hyvinvointia

VOIMAKEHÄ® on ohjauskonsepti ja työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja nimeämiseen.

VOIMAKEHÄ® perustuu positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen, johon sisältyvät luonteenvahvuudet,
luontainen kyvykkyys ja lahjakkuus, hankitut taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot sekä resurssit. 

VOIMAKEHÄ® on työkalu, teoria ja ajattelutapa, joka tarjoaa vankkaan tutkimustietoon perustuvan mallin, jäsennyksen ja menetelmän vahvuuslähtöiseen ohjaamiseen ja valmentamiseen sekä johtamiseen ja esimiestyöhön. Lue lisää https://voimakeha.info/ sivustolta.

VOIMAKEHÄ® -konsepti

Rekisteröity tavaramerkki

VOIMAKEHÄ ® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistavat Sanna Wenström ja Laura Paaso / Vahvuuttamo Oy.
VOIMAKEHÄ®-konseptia, -tuotetta ja -tavaramerkkiä voivat työssään hyödyntää VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat, jotka ovat suorittaneet VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennuksen ja hankkineet VOIMAKEHÄ®-käyttölisenssin. Löydät VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentajat osoitteesta https://voimakeha.info/valmentajat.html

Haluatteko tutustua VOIMAKEHÄ® työkaluun ja selvittää, voisiko VOIMAKEHÄ® valmennukset sopia ja olla hyödyllisiä teidän organisaationne tarpeisiin?

 

VOIMAKEHÄ® -työkalua ja -teoriaa voi hyödyntää ja soveltaa monipuolisesti
• opiskelijoiden ohjaukseen läpi opintopolun
•ammatinvalinnan ja uraohjauksen työvälineeksi
•itsetuntemukseen ja itsensä kehittämisen sekä hyvinvoinnin tukemiseksi
• työtiimien ja henkilöstön kehittämiseen
• työnohjauksen ja valmentamisen sekä
• johtamiseen ja esimiestyöhön

 

VOIMAKEHÄ® -tutuksi! -koulutuksessa pääset tutustumaan
• vahvuuksien merkitykseen elämässä ja työelämässä
• laajaan vahvuusnäkemykseen voimakehän taustalla ja kuuteen vahvuuden lajiin
• omien vahvuuksien tunnistamiseen voimakehän käyttöalueisiin ja mahdollisuuksiin

Koulutukseen kuuluu ennakkomateriaali, koulutusmateriaali pdf-muodossa sekä mahdollisuus ottaa valokuva omasta voimakehästään.

Koulutus kestää 2 h ja se on mahdollista toteuttaa joko lähi- tai etätoteutuksena tilaajaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

 

Valmentaja
Katri Aalto, VOIMAKEHÄ®- lisenssivalmentaja, NLP Coach, Sosionomi YAMK

Lue lisää VOIMAKEHÄ® -konseptista: www.voimakeha.info

Haluatteko vahvistaa tiimin jäsenten hyvinvointia ja lisätä jokaisen työpäivään imua ja työn iloa?

 

Toivotteko tiiminne voimavarojen vahvistamista ja sparrausta muutoksessa toimimiseen?

 

Haluatteko tiimissänne oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan jäsentenne henkilökohtaisia vahvuuksia?

 

Kaipaatteko ymmärrystä ja uusia näkökulmia itseänne innostavien ja toisaalta stressaavien asioiden tarkastelemiseen?

 

Kiinnostaako teitä mahdollistaa tiiminne jäsenille työn tuunaamista positiivisen psykologian uusimpaan tutkimustietoon perustuvien menetelmien ja työskentelytapojen avulla?

 

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennuksessa tunnistetaan ja vahvistetaan yksilöllisiä vahvuuksia ja voimavaroja VOIMAKEHÄ®-työskentelyn avulla.

 

Kehity vahvuuksilla™ on voimakehätyöskentelyä, jossa käydään läpi kaikki vahvuuksien lajein (luonteenvahvuudet, luontainen kyvykkyys, taidot ja osaaminen, kiinnostukset, arvot ja resurssit) toteutettuna.

Kun ihminen voi työssään ja elämässään hyödyntää vahvuuksiaan kaikilta näiltä osa-alueilta, hän voi kokea parasta mahdollista hyvinvointia ja innos-tumista.

 

Kehity vahvuuksilla™ valmennuksen työskentely perustuu osallistavien ja toiminnallisten menetelmien ja keskustelun hyödyntämiselle.

 

Kehity vahvuuksilla™ -valmennuksessa omaa työtä ja uraa tarkastellaan ja tuunataan vahvuuslähtöisesti. Ryhmän toiminta on luottamuksellista. Osana valmennusta osallistuja työstää omaa

 

Kehity vahvuuksilla™ -portfoliotaan ja laatii oman työn/hyvinvoinnin/uran kehittämissuunnitelmansa.

 

Lue lisää Kehity vahvuuksilla™-konseptista ja taustalla olevasta tutkitusta tiedosta: https://voimakeha.info/kehityvahvuuksilla.html

 

Kehity vahvuuksilla™ -valmennus toteutetaan 8 x 2 tunnin prosessina, johon sisältyy välityöskentelyä.

Ohjattu (vapaaehtoinen) välityöskentely syventää valmennuksen vaikutuksia.

Valmennus on mahdollista toteuttaa joko lähi- tai etävalmennuksena tilaajaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

 

Valmentaja Katri Aalto, VOIMAKEHÄ®- lisenssivalmentaja, NLP Coach, Sosionomi (YAMK)

Haluatko oppia paremmin tunnistamaan, jäsentämään ja sanoittamaan omia vahvuuksiasi ja valjastamaan niitä esimerkiksi oman hyvinvointisi vahvistamisessa tai työelämässä?

 

VOIMAKEHÄ® -yksilövalmennus on asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan räätälöity valmennusprosessi, missä valmennusmenetelmänä toimii positiivisen psykologian laajaan vahvuusnäkemykseen perustuva voimakehätyöskentely. Valmennus voidaan toteuttaa kasvokkain tai etänä.

 

VOIMAKEHÄ® -yksilövalmennus soveltuu muun muassa
• oman uran ja ammatinvalinnan suunnan kirkastamiseen
• itsetuntemukseen ja itsensä kehittämisen sekä hyvinvoinnin tukemiseksi
• ammatillisen kasvun ja kehittymisen tu-kemiseksi
• oman johtajuuden ja esihenkilötyön tueksi

 

VOIMAKEHÄ® -työyhteisövalmennuksessa esitellään lyhyesti kaikki vahvuuksien lajit.

Osallistava valmennusosuus räätälöidään etukäteen sovitusti tiettyihin vahvuuden lajeihin (1–3) syventyen.

Valmennus sisältää ennakkotehtävän ohjeistuksineen, valmennuksen kasvotusten tai etänä digitaalisia alustoja hyödyntäen sekä valmennuksessa laatimanne työyhteisön tuotokset.

VOIMAKEHÄ®- työyhteisövalmennus soveltuu erinomaisesti tiimin/työyhteisön kehittämis- tai työhyvinvointipäivän sisällöksi tai projektiryhmän käynnistämisen alkuun.

Tulossa alkuvuonna 2022.

VOIMAKEHÄ® -tutuksi 2 h
275 € (sis. alv24%)

 

Kehity vahvuuksilla™ -ryhmävalmennus työyhteisöille 8x2 h
3475 € (sis. alv 24 %) (434,5 €/hlö)

 

Kasvokkaisen valmennuksen osallistujamäärä Max 8 hlö.

Virtuaalisesti toteutettuna osallistujamäärä voi olla isompi. Kysy silloin hintatarjous erikseen!

 

VOIMAKEHÄ®- työyhteisövalmennus 4 h (räätälöity)
650 € (sis. alv24 %)


VOIMAKEHÄ®- työyhteisövalmennus 7 h (räätälöity)
1130 € (sis. alv 24 %)

 

VOIMAKEHÄ® -yksilövalmennukset

1–1,5 h kertavalmennus 136 € (sis. alv24%)

3x 1,5 h valmennuspaketti 389 € (sis. alv24%)

5x 1,5 h valmennuspaketti 648 € (sis. alv24%)

10 x 1,5 h valmennuspaketti 1228 € (sis. alv24%)

TYÖNOHJAUS

Auttaa jaksamaan

Työnohjaus on matalan kynnyksen paikka työhön liittyvien asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen sekä pohdintaan koulutetun työnohjaajan avulla. 

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan tuella. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, prosessi, joka käynnistyy ohjattavan tarpeista ja tavoitteista. Työ perustuu luottamukselliseen, aktiiviseen työskentelyyn ja vuorovaikutukseen koulutetun työnohjaajan johdolla. Työnohjausta voi olla yksilölle, tiimille, työyhteisölle, esimiehille, johtajille ja johtoryhmille. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ohjattavan ja tilaajan kertomiin asioihin.

Työnohjauksessa on tilaa ja aikaa sanoittaa ja jakaa omia tunteita, kokemuksia ja ajatuksia työstään. Perinteinen työnohjausmenetelmä on keskustelu, jonka tukena tai rinnalla voidaan käyttää myös erilaisia toiminnallisia menetelmiä.