Valmennus ja kuntoutus

VALMENNUS JA KUNTOUTUS

Kaikki valmennukset ja kuntoutukset

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä, joka on suunnattu neuropsykiatrisia erityistarpeita omaaville henkilöille, heidän läheisilleen ja henkilöille, jotka kaipaavat tukea elämänhallintaan.

Eläinavusteinen neuro-psykiatrinen valmennus

Valmennuksessa yhdistetään ratkaisukeskeiset menetelmät ja eläinavusteisuus. Eläimen läsnäolo rauhoittaa, auttaa olemaan läsnä ja keskittymään. Toimiminen eläimen kanssa lisää myönteisiä tunnekokemuksia ja lisää hyvinvointia. Eläin voi motivoida valmennukseen ja aktivoida työskentelyyn.

Vanhempien ohjaus

Tarjoamme myös vanhempien tuki- ja ohjauskäyntejä vahemmille, kasvatuskumppaneille ja kasvatusalan ammattilaisille. Myös vanhempien tuki- ja ohjausryhmät ovat mahdollisia. Tuki vanhemmille kasvatustyöhön ja vanhemmuuteen.

Oma Väylä

Oma Väylä on nuorille 16–29 v. nepsyhenkilöille kohdennettua Kelan kustantamaa ja asiakkaalle maksutonta kuntoutusta. Kuntoutuksella saa apua niin arjen asioihin kuin opiskeluun, itsetuntoon ja ihmissuhteisiin. Kuntoutuksen aikana saa myös vertaistukea ryhmätoiminnoissa.

NEUROPSYKIATRISET PALVELUT

Kaikki palvelut

 • Neuropsykiatrinen valmennus​
 • Eläinavusteinen neuropsykiatrinen valmennus​

Neuropsykiatrinen valmennus on ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa, joka tukee henkilön myönteistä kehittymistä. Sen avulla ylläpidetään ja tuetaan taitoja, joita tarvitaan esimerkiksi arjen- ja elämänhallinnassa, toiminnanohjauksessa, ihmissuhteissa ja itsetunnon kehittymisessä. Näitä vahvistaen pyritään eroon ei-toimivista toimintamalleista ja omaksutaan uusia tapoja toimia. 

Neuropsykiatrinen valmennus sopii eri-ikäisille henkilöille, joilla on diagnosoitu tai on viitteitä neuropsykiatrisesta problematiikasta kuten esimerkiksi ADHD, Autismin kirjon häiriö, Touretten Syndrooma. Se sopii myös oppimisvaikeuksia omaaville, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaukseen perustuva sosiaalinen kuntoutusmuoto, joka täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluita. Valmennus on aina ennalta sovittua, tavoitteellista, kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista ohjausta. Se perustuu asiakkaan tuen tarpeisiin ja hänen kanssaan asetettuihin tavoitteisiin.

Valmennus on konkreettista asioiden harjoittelua ja tekemistä yksilö- tai ryhmävalmennuksena. Valmennuksessa voidaan hyödyntää luovia menetelmiä esimerkiksi musiikkia, kuvia, maalausta, luontoa ja liikettä. Valmennus voidaan toteuttaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä, valmentajan toimitiloissa tai muualla yhteisesti sovitussa paikassa. Osana valmennusta tehdään yhteistyötä esimerkiksi kodin, koulun, päiväkodin, oppilaitoksen, työpaikan ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa.

Neuropsykiatrista valmennusta toteuttavat koulutetut neuropsykiatriset valmentajat ja nepsy-ohjaajat.

Neuropsykiatriseen valmennukseen ohjaudutaan oman kunnan sosiaalitoimen tai terveydenhuollon kautta maksusitoumuksella. Valmennukseen voi hakeutua myös itsemaksavana asiakkaana.

Valmennuksessa yhdistetään ratkaisukeskeiset menetelmät ja eläinavusteisuus. Eläimen läsnäolo rauhoittaa, auttaa olemaan läsnä ja keskittymään. Toimiminen eläimen kanssa lisää myönteisiä tunnekokemuksia ja lisää hyvinvointia. Eläin voi motivoida valmennukseen ja aktivoida työskentelyyn. Tahoksen eläinavusteinen valmennus toteutetaan hevosten kanssa.  Aiempaa kokemusta hevosten kanssa toimimisesta ei tarvita.

VANHEMPIEN TUKIKÄYNNIT

Apua vanhemmuuteen

Tarjoamme erillisiä vanhempien tukikäyntejä avuksi perheiden haasteisiin. Palveluun voi hakeutua itsemaksavana ilman lähetettä tai voimassa olevaa terapia/valmennussuhdetta.

Haluamme vahvistaa vanhempia kasvattajina ja luoda uskoa vanhempana olemiseen. Tukikäynneillä etsitään työkaluja arjen kasvatuspulmiin ja –tilanteisiin. Vanhempien asiantuntijuutta hyödyntäen käymme keskusteluja ja teemme yhdessä harjoitteita, sekä pohdimme sopivia toimintamalleja perheen käyttöön. 

 

OMA VÄYLÄ-KUNTOUTUS

Tavoitteellista ja yksilöllistä kuntoutusta

Oma Väylä on nuorille 16–29 v. nepsyhenkilöille kohdennettua Kelan kustantamaa ja asiakkaalle maksutonta kuntoutusta. Oma Väylä kuntoutus on asiakkaan tavoitteiden ohjaamaa ja kuntoutuja saa tukea sekä yksilöllistä huomiointia. Kuntoutuksella saa apua niin arjen asioihin kuin opiskeluun, itsetuntoon ja ihmissuhteisiin. Kuntoutuksen aikana saa myös vertaistukea ryhmätoiminnoissa.


Me Tahoksella toteutamme Oma Väylä kuntoutusta valmentavalla ratkaisukeskeisellä työotteella yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Kuntoutusta toteutetaan esteettömässä toimipisteessämme, asiakkaan omassa toimintaympäristössä, koulussa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.

Oma Väylä on henkilöille, joilla on autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä), aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD). 

Lisäksi edellytetään, että tarvitset tukea

 • opintoihin
 • työelämään
 • sosiaalisten taitojen vahvistamiseen
 • arjenhallinnan taitojen kehittämiseen.

Lisäksi sinulla voi olla diagnosoitu jokin psykiatrinen häiriö, johon saat hoitoa terveydenhuollossa.

 • vahvistaa itsetuntoa
 • harjoittaa ja tukea vuorovaikutustaitoja
 • tukea opiskelu- ja työelämävalmiuksia 
 • antaa keinoja tunnistaa nepsydiagnoosin aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä 
 • tarjota vertaistukea

Tahoksen Oma Väylä kuntoutus on ratkaisukeskeistä ja voimavaralähtöistä. Kuntoutuksen ajaksi saat oman lähityöntekijän, joka kulkee rinnallasi koko kuntoutuksen ajan. Lisäksi kuntoutukseen osallistuu moniammatillisen työryhmän muut jäsenet. Kuntoutuksen menetelminä käytetään neuropsykiatrista valmennusta, mindfullnesia, taidelähtöisiä- ja toiminnallisia menetelmiä sekä monipuolista elämyksellistä luontoyhteyttä. 

Kuntoutus  kestää noin vuoden. Vuoden aikana henkilölle järjestetään 

 

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista 
 • 1–2 läheisten tapaamista
 • 3 seurantatapaamista 

Kuntoutuksessa työtä ohjaa asiakkaan asettamat yksilölliset tavoitteet kohti mahdollisimman itsenäistä asiakkaan näköistä elämää, opiskelua tai työtä. Kuntoutuksen aikana rakennamme yhdessä myös tarkoituksenmukaisen jatkopolun. Kuntoutus päättyy yhteisiin seurantatapaamisiin.

 1. Täytä ja tulosta hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132 (pdf)
 2. Liitä hakemukseesi lääkärinlausunto B tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta ilmenee sairaus, suositeltu kuntoutus ja sen tavoitteet.
 3. Postita hakemus ja liitteet Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Voit toimittaa liitteet myös verkossa Kelan asiointipalvelussa.
 4. Asiointipalvelussa näet, onko hakemuksesi ratkaistu. Saat ratkaisusta myös kirjallisen päätöksen postitettuna kotiisi.
 5. Hakemuksesi tulee myös Tahokselle, josta Oma Väylän työntekijä ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakemuksen saavuttua.

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit tai tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä. Meille saa tulla myös tutustumaan!

Yhdessä siirrämme esteitä unelmien tieltä!

Yhteydenotot info@tahos.fi tai 0452041107

Ota yhteyttä, niin keskustellaan tarpeistasi!​

Lähetä meille viesti tai soita asiantuntevalle tiimillemme.